відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

точка

  • Як відзначалось (розд. 3), температура плавлення BN складає Тпл ~ 3230 °С (за координатами потрійної точки [64, 83]) і тому процеси самодифузії активізуються при температурах вище граничної (Тгр ? 2250 °С), яку звичайно знаходять як Тгр ? 0,7*Тпл.
  • Таким чином, як свідчать експериментальні результати, оптимальними температурами спікання мікропорошків КНБ без активаторів, з точки зору одержання міцної і максимально твердої полікристалічної матриці, є температури поблизу 2200–2300 °С, що відповідають рівноважному тиску cBN-hBN 6,4–6,6 ГПа згідно діаграми [64].


Супермножина: