відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

температура Тсп

  • Спільною рисою процесу рекристалізації є те, що вона відбувається у системі сильно деформованих частинок при відсутності сформованих рухливих границь між ними [117]. Діапазони розмірів пор та нових зерен, що, наприклад, утворюються при температурі Тсп = 1900–2100 °С, становлять відповідно 0,005–0,03 і 0,03–1 мкм.


Супермножина:


Споріднені вершини: