відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

твердість полікристалу


Залежності твердості високочистих полікристалів cBN від середнього розміру зерна в структурі в координатах Н ~ d–1/2: 1 – за Віккерсом; 2 – за Кнупом.
  • Твердість полікристалів cBN виміряна методом індентування за допомогою твердомеру LECO M-400-G3 з використанням ідентору Віккерса – навантаження Р = 4,9 Н; витримка при навантаженому інденторі t = 10 с). Результати вимірювань твердості свідчать про її зростання зі зменшенням розміру зерен в структурі полікристалів (рис. 3,18). Одержані дані з твердості полікристалів при індентуванні та пружних властивостей за методом імпульсної УЗ діагностики. Встановлено, що зміна твердості зі зменшенням розміру зерна відповідає залежності Холла-Петча: HV 0,49 = 43,13 + 11,55/d1/2 (індентор Віккерса) і HK 0,49 = 39,28 + 6,1/d1/2 (індентор Кнупа).


Супермножина:


Споріднені вершини: