відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

твердість за Кнупом


Відбитки від індентору Віккерса при навантаженні 4,9 Н: а – утворення тріщин від кутів відбитку у полікристалі cBN(тз); б – руйнування структури при індентуванні у полікристалі cBN(гз).
  • Твердість за Кнупом теж визначали за стандартною методикою при такому ж навантаженні на індентор Р = 4,9 Н. Оцінка тріщиностійкості КIC [МПа?м1/2] виконувалась за формулою Шетті: КIC = 0,0889{HV?P/ [4(c–a)]}1/2, де HV [ГПа] – твердість за Віккерсом; P [Н] – навантаження на індентор; (c–a) [м] – середня довжина тріщин від кутів відбитку (рис. 3.17).


Супермножина:


Споріднені вершини: