відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

тверда фаза


Області р,Т-параметрів проведення експериментів при вивченні інфільтрації розплавів і флюїдів в матричній нітрид бору на фоні ліній рівноваг BN [64], вуглецю [36] і ліній плавлення Cu і кальциту [46].
  • У роботі показано, що рушійною силою просочення розплавом металу є різниця тисків рідкого металу і газу в порах між частинками порошку. При цьому змочування твердої фази рідиною не обов'язкове. Автори вважають, що під дією високого тиску можливо просочити розплавом будь-яку пористу структуру, що має відкриту пористість і ефективний радіус пор більше 0,12 мкм в незалежності від умов змочування.
  • Загальна схема проведення експериментів в разі вивчення процесів інфільтрації розплаву міді та флюїду кальциту в матричну структуру піролітичного BN пояснює вибір термобаричних умов, виходячи з відомих даних про положення ліній рівноваг між твердими фазами BN і вуглецю, а також кривих плавлення Cu і CaCO3 (рис. 2.6).


Супермножина:


Споріднені вершини: