відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

схема


Послідовність проведення експериментів при вивченні інфільтрації розплавів Ме, Si і флюїдів в капілярно-пористу структуру сBN
  • Загальна схема проведення експериментів в разі вивчення процесів інфільтрації розплаву міді та флюїду кальциту в матричну структуру піролітичного BN пояснює вибір термобаричних умов, виходячи з відомих даних про положення ліній рівноваг між твердими фазами BN і вуглецю, а також кривих плавлення Cu і CaCO3 (рис. 2.6). Конкретизація робіт у нумерованій послідовності, яка відповідає напрямку взаємозв’язаних етапів досліджень, показана на окремому фрагменті цієї схеми (рис. 2.7). Відзначимо, що наведені схеми в певній мірі мають якісний характер, але в цілому базуються на результатах досліджень, які одержані в рамках даної НДР з метою показати яким чином виникає логічна послідовність і як пов’язані окремі етапи роботи між собою. Аналогічні схеми умов проведення експериментів в разі вивчення процесів інфільтрації розплавів Ме та флюїдів (на основі кальциту і пірофіліту) в капілярно-пористу структуру сВN показані на рис. 2.8 з конкретизацією робіт у нумерованій послідовності, яка відповідає напрямку взаємозв’язаних етапів досліджень, на окремому фрагменті (рис. 2.9).


Супермножина: