відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

стуктура КНБ

  • Дослідження інфільтрації розплавів напівпровідників (кремній) в матричну структуру КНБ при 8 ГПа; одержання композитів BN-Si спіканням сумішей з фіксованими співвідношеннями компонентів. Дослідження структури ПНБ, композитів ПНБ-Si і КНБ-Si, визначення пружних модулів та твердості. Строк виконання: I-IV кв. 2010 р.


Супермножина:


Споріднені вершини: