відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

стрілка


Типова область з гетеро-генною мікроструктурою і МЭГ
  • З аналізу темнопольних зображень (типове зображення наведено на рис. 5.8, в) у рефлексі мікроелектронограми від окремої області (рефлекс виділено стрілкою 1 на рис.5.10, б) можна зробити висновок, що зазначені області відрізняються нанодисперсною будовою (діапазон розмірів елементів структури становить 5–25 нм). У таких елементах часто виявляється регулярна високодисперсна субструктура типу евтектичної (область 2 на рис. 5.10 і 5.11). Міжплоскостні відстані цієї нанодисперсної складової близькі до характерних для cBN, оскільки рефлекс, в якому отримано їх темнопольне зображення, належить cBN. Відбитки цієї складової на МЕГ представлені у вигляді суцільного кільця (стрілки 2 на рис.5.10, б і 5.11, б). Крім того, на МЕГ міститься широке гало (вказано стрілками 3 на МЕГ на рис. 5.10, б і рис. 5.11, б).


Супермножина: