відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

структура полікристалу


Типова структура полікристалів cBN за даними ПЕМ: а - КНБ(дз) – розмір зерен 1–4 мкм; б – КНБ(гз) – розмір зерен ~ 20 мкм.
  • За даними ПЕМ дрібнозерниста структура полікристалів – КНБ(дз) відрізняється однорідністю і рівноосністю зерен з розмірами 1–4 мкм (рис. 3.14).
  • Впливаючи на розсіяння акустичних та теплових фононів вони зрештою визначають швидкості поширення звуку в структурах полікристалів та їх теплопровідність (табл. 3.5).


Супермножина:


Споріднені вершини: