відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

структура ланки


Електрофізичні властивості композиту cBN-Si (10,59 об.% ), одержаного інфільтрацією розплаву кремнію в капілярно-пористу структуру КНБ під дією високого тиску
  • Передбачається, що електрофізичні властивості зразка, як цілого, визначаються властивостями ланки зерно–прошарок відповідно до моделі Купса (структура ланки для еквівалентних схем – cBN-cBN(C, O)-Cu). Механізм дії добавок ?Si3N4: 1) дисоціація (часткова) Si3N4 > k*Si +2N2 при Т ? 1600 оС; 2) заповнення азотом капілярної пористості компакту; 3) виникнення протитиску газу при високій температурі, що попереджає можливість інфільтрації флюїдів в структуру матеріалу.
  • При дослідженні вольт-амперної характеристики встановлено, що загальний рівень питомого електроопору композиту знижується до рівня 35 Ом?см в порівнянні з високочистим полікристалом cBN (~ 1013 Ом?см), тобто на 12 порядків. При напрузі 0,067 В також спостерігається різкий стрибок електроопору зразка від 277 Ом до 6665 Ом (~ в 24 рази) з наступною плавною релаксацією до вихідного рівня вже при 0,14 В (рис. 4.24). Ефект, як і в разі композиту, відтворюється і не залежить від природи контактних матеріалів. Таким чином, при виконанні робіт даного підрозділу НДР з’ясована можливість одержання композицій cBN з інактивними металами і кремнієм шляхом інфільтрації відповідних розплавів в капілярно-пористу структуру під дією високого тиску.


Супермножина:


Споріднені вершини: