відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

спостереження інфільтрації


Вигляд КВТ після термобаричної дії 7,7 ГПа і 2000 °С
  • Багаторазові експериментальні спостереження і аналіз фізико-хіміної природи та властивостей компонентів композиту приводять до висновку, що основним механізмом дії добавки ?Si3N4 при спіканні КНБ є наступні процеси: 1) дисоціація (часткова) Si3N4 > k*Si +2N2 при Т ? 1600 оС; 2) заповнення азотом капілярної пористості компакту; 3) виникнення протитиску газу при високій температурі, що попереджає можливість інфільтрації флюїдів в структуру матеріалу. Показовим у цьому сенсі є спостереження інфільтрації хлориду заліза з внутрішніх джерел, що є доказом можливості реалізації аналогічних процесів.
  • При нагріванні до 2000 °С в КВТ при тиску 7,7 ГПа зразка з деревного вугілля, що містить невелику кількість FeCl2, спостерігається інфільтрація речовини за межі зразка через нагрівник з графіту, що охоплює практично весь об’єм літографського каменю (рис. 5.13).


Супермножина:


Споріднені вершини: