відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

спечені матеріали


Вольт-амперні характеристики і питомий електричний опір зразків чистого КНБ, одержаного при тисках 10–11 ГПа і температурі 2250 °С
  • Досліджувались вихідні зразки високочистого полікристалічного КНБ, одержаного при підвищених тисках і температурі 2250 °С (див. розд. 3) і спеченого матеріалу без домішок з КНБ(С) КМ 10/7 при аналогічних умовах термобаричної дії. Вольт-амперні характеристики зразків ПКНБ, що одержані спіканням порошку КНБ(С) та твердофазним перетворенням ПНБ демонструють типові залежності, які звичайно спостерігаються для полікристалічних матеріалів (рис. 4.22). Одержані при оптимальних, з точки зору одержання матеріалу з максимальною щільністю структури, зразки характеризуються (в середньому по двом зразкам) максимальним питомим опором ? = 1,7 ?1013 Ом?см). Як витікає з цих даних, за порядком величини високочистий полікристал КНБ, що одержаний з ПНБ при 2250 °С, характеризується таким же питомим опором ?, як і чисті спечені матеріали з КНБ(С). Поведінка композиту cBN-Cu (Cu – 8,01 об.%) кардинально відрізняється від властивостей чистого полікристалічного матеріалу cBN, що, безумовно, пов’язано з присутністю провідної фази в діелектричному середовищі


Супермножина:


Споріднені вершини: