відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

різна температура


Рентгенівські дифрактограми високочистих полікристалів cBN: а – КНБ(тз);р ? 10–11 ГПа, Т ? 2250 °С, t = 40 с; d = 0,1-0,4 мкм; б – – КНБ(дз); р ? 10–11 ГПа, Т ? 2400 °С, t = 40 с; d = 1-4 мкм; в – КНБ(гз); р ? 10–11 ГПа, Т ? 2550 °С, t = 40 с; d ~ 20мкм.
  • Одержані при різних температурах термобаричної дії зразки вивчені рентгенівськими методами (рис. 3.15).


Супермножина:


Споріднені вершини: