відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

рідка фаза


Тріщина у зразку полікристалічного cBN, в яку інфільтрувався флюїд карбонату кальцію (9 ГПа, 2200 °С, витримка 40 с).
  • В роботі виконавці дотримувались наступної термінології відносно матеріалів на основі cBN, що одержувались: полікристалічний матеріал, полікристал cBN (або КНБ) – структура матеріалу з високочистими досконалими границями між зернами суттєво рекристалізаційного походження (звичайно одержується шляхом твердофазного перетворення з масивного стану ПНБ); компактний матеріал, компакт cBN (або КНБ) – структура матеріалу з границями між зернами, що формуються на основі контактів між частинками готової фази, суттєво недосконалі дефектні границі (звичайно одержується шляхом спікання без використання активуючих добавок та зв’язуючих фаз); керамічний матеріал, кераміка cBN (КНБ), або на основі cBN (КНБ) – структура, в якій суттєво на границях між зернами (на основі частинок готової фази) локалізовані склоподібні фази, сполуки нітридів, боридів ті ін., що утворюються при реакційному спіканні за участю рідкої фази (наприклад, система cBN-Al); керамо-металічний матеріал, кермет cBN (КНБ), або на основі cBN (КНБ) – структура, в якій на границях між зернами (на основі частинок готової фази) присутня металева фаза з відсутністю суттєвої хімічної взаємодії між компонентами, мала енергія адгезії (одержували шляхом інфільтрації розплавів під дією високо тиску); композиційний матеріал, композит cBN (КНБ), або на основі cBN (КНБ) – структура компактного матеріалу cBN (матриця), який містить просторово роз’єднану фазу іншого матеріалу (в т.ч. включення металу) з фізико-механічними властивостями, що суттєво відрізняються від властивостей матриці (наприклад, композит сBN-Si3N4).
  • Тріщина у зразку полікристалічного cBN, в яку інфільтрувався флюїд карбонату кальцію (9 ГПа, 2200 °С, витримка 40 с): а – растрове зображення поверхні в ЕМ; б – зображення в характеристичному випромінюванні Ca.
  • В умовах присутності в системі агресивної рідкої фази заліковування спіканням вірогідних тріщин у зразках, не дивлячись на високі температури процесу, неможливе і навпаки флюїд, що швидко інфільтрується в зону несуцільності, розтравлює практично однофазний полікристалічний матеріал cBN (рис. 3.10). Температура утворення рідкої фази (або флюїду; умовно – розплаву) з карбонату кальцію і літографського каменю суттєво залежить від тиску (рис. 3.7).


Супермножина:


Споріднені вершини: