відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

рівновага фази


Ізотермічний переріз потрійної системи Mе-B-N [30]: M = Cu (900 °C); Ag, Au (800 °C); Cd (250 °C); Sn, Pb, Bi (200 °C); Sb (575 °C).
  • Рівновагу фаз вивчали для різних температур, які нижче на 50–100 °С температури плавлення металу, на основі досліджень рентгенівських дифрактограм продуктів взаємодії за порошковою методикою. Одержані результати представлені у вигляді ізотермічних розрізів. Відповідні дані для потрійної системи Mе-B-N демонструє рис. 1.1.


Супермножина:


Споріднені вершини: