відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

розширення фаз


Формула 5.1
  • При охолодженні зразка від температури спікання неузгодженість коефіцієнтів термічного розширення фаз (?? = ?1 – ?2) призводить до виникнення гідростатичних напруг як в матриці (cBN), так і другій фазі (Si3N4). Величина остаточних напруг Р дорівнює (5.1)де ?Т – діапазон температур, в якому пластичність не значна; ?1, ?2 і Е1, Е2– відповідно коефіцієнти Пуассона і модулі Юнга матриці і частинок другої фази.


Супермножина:


Споріднені вершини: