відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

рефлекс


Типова область з гетеро-генною мікроструктурою і МЭГ
  • З аналізу темнопольних зображень (типове зображення наведено на рис. 5.8, в) у рефлексі мікроелектронограми від окремої області (рефлекс виділено стрілкою 1 на рис.5.10, б) можна зробити висновок, що зазначені області відрізняються нанодисперсною будовою (діапазон розмірів елементів структури становить 5–25 нм). У таких елементах часто виявляється регулярна високодисперсна субструктура типу евтектичної (область 2 на рис. 5.10 і 5.11). Міжплоскостні відстані цієї нанодисперсної складової близькі до характерних для cBN, оскільки рефлекс, в якому отримано їх темнопольне зображення, належить cBN.


Супермножина: