відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

результат дослідження


Залежності пористості зразків від середнього розміру частинок мікропорошків КНБ при різних тисках
  • Відзначимо, що вказані результати досліджень реакційної активності компонентів у подвійних системах hBN-M та cBN-Me знаходяться у відповідності до результатів дослідження адгезійної активності розплавів Ме при змочуванні ними поверхні ПНБ, hBN і сBN в вакуумі [31, 32].
  • Відзначимо, що наведені схеми в певній мірі мають якісний характер, але в цілому базуються на результатах досліджень, які одержані в рамках даної НДР з метою показати яким чином виникає логічна послідовність і як пов’язані окремі етапи роботи між собою.
  • Результати нашого експериментального дослідження добре узгоджуються з попереднім вивченням (рис. 4.5).


Супермножина:


Споріднені вершини: