відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

результати спікання


Залежності твердості полікристалів cBN від температури їх одержання
  • Відзначимо, що одержані дані добре корелюють з результатами по спіканню мікропорошків без активуючих домішок (див. рис. 5.1), що свідчить про те, що невелика кількість добавки інактивного Si3N4 суттєво не впливає на формування структури матриці.


Супермножина:


Споріднені вершини: