відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

реакція


Послідовність проведення експериментів при вивченні інфільтрації розплавів і флюїдів в матричну структуру BN
  • Після хімічної реакції Si з вуглецевою матрицею утворюється композит SiC-Si. Підвищення температури не призводить до збільшення роботи адгезії (за винятком системи Сu-BN), що повинно було б спостерігатися, якби процес змочування визначався внеском хімічної взаємодії на міжфазних границях – зсувом рівноваги в бік утворення боридів або нітридів внаслідок ендотермічності такої реакції.
  • Нумерація етапів на рис. 2.7 відповідає наступним дослідженням: 1>2 – початкова і завершальна стадія перетворення матричного ПНБ в полікристалічний cBN; 3 – вивчення можливості інфільтрації розплаву Cu в ПНБ до початку його перетворення в cBN; 4 – інфільтрація флюїду карбонату кальцію до зразку через елементи спорядження (оточення з графіту), хімічні реакції з BN (деструкція і руйнування полікристалів); 5, 6, 7 – одержання високочистих полікристалів cBN в умовах блокування інфільтрації CaCO3, рекристалізаційні процеси в структурі; дослідження механічних властивостей полікристалів в залежності від структурних факторів.


Супермножина: