відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

підвищення температури


Динаміка змін відкритої (1) та закритої (2) пористостей при спіканні мікропорошку КМ 5/3 при 7,7 ГПа за даними [56, 98]
  • Тонкозернисті структури КНБ при температурах вище 2250 °С в умовах високої дифузійної активності нестійкі і при підвищенні температури спостерігається значний ріст зерен в результаті збиральної рекристалізації.
  • Відкрита пористість (Пв) досить швидко зменшується з підвищенням температури спікання (Тсп) порошків (р ? 7,7 ГПа) [56, 98]. Зміну Пв для вихідних КМ 5/3 і КМ 60/40 в діапазоні температур від кімнатної до Тсп >2500 °С детально досліджено в цих роботах (рис. 4.10).
  • Підвищення температури призводить до зростання тиску N2 в мікропорожнинах зразка, що, як передбачається, і єсть головним механізмом блокування інфільтрації флюїду в об’єм матеріалу (формування газового затвору).


Супермножина:


Споріднені вершини: