відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

процес структуроутворення

  • Фактично вперше цілеспрямовано вивчали процеси структуроутворення полікристалічних і композиційних матеріалів на основі кубічного нітриду бору (КНБ) з урахуванням того, що зразок взаємодіє з зовнішнім середовищем, що передає тиск, через процеси інфільтрації інгредієнтів різної природи (розплави інактивних металів і напівпровідників, флюїди неметалічних матеріалів, газові компоненти). В разі негативних наслідків інфільтрації (хімічна взаємодія зі зразком, руйнування його структури, або погіршення властивостей із-за сегрегаційних процесів) шукались шляхи запобіганню активному масопереносу.
  • Виходячи з пропозицій про подальший розвиток і використання результатів роботи [2], були продовжені дослідження процесів структуроутворення термостійких композитів системи сBN-Si3N4.
  • Фактично вперше цілеспрямовано вивчали процеси структуроутворення полікристалічних і композиційних матеріалів на основі кубічного нітриду бору (КНБ) з урахуванням того, що зразок взаємодіє з зовнішнім середовищем, що передає тиск, через процеси інфільтрації таких інгредієнтів як флюїди неметалічних матеріалів – кальцит, пірофіліт, вода, гази). Виходячи з пропозицій про подальший розвиток і використання результатів роботи [2], були продовжені дослідження процесів структуроутворення термостійких композитів системи сBN-Si3N4.


Супермножина:


Споріднені вершини: