відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

процес спікання


Щільність (d) і абразивний знос (W) зразків композиту
  • Це також систематичні дослідження науковців ІНМ (чл.кор. НАН України О.О. Шульженка, д.т.н. М.П. Беженара, к.т.н. С.А. Божко та ін.) з одержання композитів на основі КНБ для використання в якості інструментальних та конструкційних, в яких детально вивчались процеси спікання мікропорошків кубічного нітриду бору з участю металевих розплавів, зокрема алюмінію, кобальту та ін. [27].
  • Висока вихідна щільність зразка, розміщеного в реакційному об'ємі (наприклад, V ? 1 см3 для апарату АВТТ-30 [2, 97]), забезпечує мінімальні об'ємні зміни під час ущільнення та усадки в процесі спікання мікропорошку при високих тисках і температурах, що зводить до мінімуму ефект падіння тиску в комірці і позитивно позначається на формоутворенні спеченого зразка правильної циліндричної форми.
  • Відносно високий рівень проникності зразків залишається в досить широкому діапазоні температур, не дивлячись на процеси спікання і ущільнення структури компактів.
  • Чистота, відсутність забруднень, в т.ч. активуючих домішок на міжзеренних границях сприяють їх рухливості і росту зерна. Наслідком цих процесів є знеміцнювання матеріалу, в т.ч. падіння твердості, що дійсно неодноразово спостерігалось в експериментах, що присвячені вивченню процесів спікання і твердофазних перетворень BN при високих температурах (рис. 5.1) [4, 114, 115].
  • Враховуючи, що в умовах високотемпературної дії завжди спостерігається падіння тиску в КВТ [59], необхідне створення суттєво більш високих вихідних тисків в апараті (7–9 ГПа), для того щоб в процесі спікання залишатись в області термодинамічної стабільності cBN (рис. 2.9), що можливо при використанні тороїдальних систем АВТ
  • Процеси спікання Si3N4 досить детально вивчені (посилання в [2]).
  • Попередньо одержані результати по стійкості до абразивного зносу зразків при шліфуванні зразків вільним алмазним абразивом (АСМ 125/100; р ? 6,5 Н/см2; t = 16 мин) дозволили оптимізувати температуру процесу спікання композиту (рис. 5.26) і знайти умови при яких формується структура з найкращими показниками зносостійкості.


Супермножина:


Споріднені вершини: