відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

просочення


Інфільтрація кремнію через двошарову структуру, що складається з алмазного шару АСМ 28/20 і КНБ(Т)-20/14
  • Барохімічна компонента безумовно сприяє інтенсифікації просочення – флюїд, розчиняючи на своєму шляху вуглець, розтравлює найбільш дефектні області графіту, розрихлюючи його структуру, що полегшує процес подальшої інфільтрації. Подібно до механізму просочення флюїду карбонату кальцію через стінку графітового нагрівника аналогічна картина спостерігається і зі зразком нітриду бору. Процес інфільтрації естафетно передається і розвивається в об’ємі зразка починаючи з моменту появи флюїду на контактній поверхні після просочення через графіт.
  • Після витримки зразка при максимальній температурі протягом 20–30 с з моменту завершення процесу просочення компакту розплавами здійснювали охолодження і загартування структури зразка під тиском зі швидкістю, яка визначалась інтенсивністю процесів тепловідведення після миттєвого відключення електричного струму в нагрівнику (v ~ 500 °С/с). Відзначимо, що характер руху розплаву крізь тонкопористу структуру в умовах в’язкої течії при значних градієнтах тиску досить складний. Швидкість потоку залежить від проникності Кп зразка і в’язкості (?) розплаву (закон Дарсі у випадку ламінарної фільтрації з невеликою швидкістю просочення та невеликим градієнтом тиску [103, 104]). Однорідність структури отриманих двошарових композитів вказує на незмінність проникності структури за короткий час просочення. За даними мікрорентгено-спектрального аналізу після завершення просочення алмазний шар містить ~ 12 і шар КНБ ~ 4 мас. % кремнію, що відповідає П0 ~ 17,1 і ~ 5,7 %. Ця температура знаходиться близько 960 °С, що підтверджує точку зору, про швидке просочення зразку кремнієм безпосередньо після його плавлення в відкритому джерелі. Характерною особливістю просочення двохшарової структури є стрибок концентрації кремнію на границі розділу шарів (див. рис. 4.16, б), що, безумовно, вказує на меншу проникністю шару КНБ, який працює як своєрідна перешкода на шляху потоку.