відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

проведення досліджень


Щільність, модулі Юнга (Е), зсуву (G), всебічного стискання (В) та коефіцієнт Пуассону
  • Вихідні піролітичні матеріали нітриду бору для проведення досліджень представлені к.т.н.С.А. Шевченко з Російського наукового центру “Прикладна хімія” (м.С.-Петербург).
  • Плоска поверхня одержаних після спікання зразків ? 11 мм і товщиною 4 мм полірувались для проведення досліджень пружних модулів та твердості компактів. Таким чином в подальшому вивчались властивості ?Si3N4. Одержані пружні характеристики наведено в табл. 5.1.


Супермножина:


Споріднені вершини: