відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

потужність


Розрахункові електро- і теплофізичні показники КВТ, одержані для температури 2000 °С у контрольній точці С зразка.
  • В реальних умовах баротермічного експерименту, як правило, встановлюють певну потужність електричного струму в нагрівнику і підтримують її на фіксованому рівні протягом необхідного часу за допомогою автоматичного стабілізатора потужності. Для даного типу конструкції КВТ квазістаціонарний тепловий режим в комірці настає приблизно через 15 с з моменту включення струму фіксованої потужності. Залежність температури в центрі реакційного об'єму від потужності електричного струму в колі нагрівника одержана для квазістаціонарної частини кривої нагріву і відповідає моменту процесу через 30 с тривалості термобаричної дії.


Супермножина: