відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

порошковий зразок


Значення констант в рівнянні функції (4.3) для апроксимації даних 1–3 (рис. 4.4)
  • Фактично опресування дозволяє тільки зменшити насипний об’єм порошкового зразка внаслідок його деаерації, що є суттєвим для порошків нижніх фракцій. Трамбування також дозволяє істотно підвищити однорідність ущільненого порошкового зразка, оскільки після вібрації виникають градієнти щільності, які найбільш значні вздовж вертикальної осі зразка (нижні шари ущільнюються до більшої щільності, ніж верхні).


Супермножина:


Споріднені вершини: