відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

попередні дослідження

  • Деякі результати попередніх досліджень, виконаних у рамках НДР ІНМ НАН України (теми № 0186, 0103, 0106, 0117, 0123 і публікації [3-10]) складають доробок для даної роботи.


Супермножина:


Споріднені вершини: