відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

положення лінії

  • Зі збільшенням температури лінія щільних фаз наближається до положення лінії 111 сBN і при цьому стає симетричною. Ці обставини вказують на те, що на початкових етапах перетворення приймає участь метастабільний wBN, утворення якого можливо за механізмом гофрування базисних площин hBN. Кристалічність КТНБ сприяє цьому, так як відомо [75], що необхідною умовою реалізації перетворення hBN?wBN мартенситних шляхом є висока ступінь тривимірної упорядкованості вихідної графітоподібної структури. У подібних процесах wBN успадковує високу концентрацію дефектів упаковки (ДУ) hBN: політипні ДУ hBN перетворюються в ДУ wBN з чергуванням щільноупакованих шарів, характерним для сBN, що сприяє подальшому перетворенню wBN?cBN пошаровою перебудовою [76]. Така перебудова може відбуватися за допомогою генерування деформаційних ДУ (типу віднімання) і здійснюватись бездифузійно при порівняно невисоких температурах.
  • Зі збільшенням температури лінія щільних фаз наближається до положення лінії 111 сBN і при цьому стає симетричною. Ці обставини вказують на те, що на початкових етапах перетворення приймає участь метастабільний wBN, утворення якого можливо за механізмом гофрування базисних площин hBN.


Супермножина:

Споріднені вершини: