відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

поле температур


Типова картина розподілу температур в КВТ з оптимальними геометричними параметрами деталей спорядження у випадку використання осьового нагрівника (суміш графіту з оксидом цирконію) за даними [58, 59]
  • Розрахунки температурного поля у стаціонарному стані виконано для геометрії комірки у стисненому стані після дії тиску 8 ГПа при кімнатній температурі (рис. 2.3). Зокрема в конструкціях КВТ в АВТ-30 використання осьових нагрівачів дозволяє відносно легко оптимізувати конструкцію для досягнення максимально однорідного поля температур в зразку (рис. 2.5).


Супермножина:


Споріднені вершини: