відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

погіршення властивостей

  • Фактично вперше цілеспрямовано вивчали процеси структуроутворення полікристалічних і композиційних матеріалів на основі кубічного нітриду бору (КНБ) з урахуванням того, що зразок взаємодіє з зовнішнім середовищем, що передає тиск, через процеси інфільтрації інгредієнтів різної природи (розплави інактивних металів і напівпровідників, флюїди неметалічних матеріалів, газові компоненти). В разі негативних наслідків інфільтрації (хімічна взаємодія зі зразком, руйнування його структури, або погіршення властивостей із-за сегрегаційних процесів) шукались шляхи запобіганню активному масопереносу.


Супермножина:


Споріднені вершини: