відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

площа

  • Виходячи з цього параметр пластичності розраховувався шляхом знаходження відношення площі обмеженою кривими навантаження і розвантаження до сумарної площі під кривою навантаження і дорівнює 0,25 і 0,342 відповідно для полікристалів cBN(тз) і cBN(гз), що досліджувались в роботі [93]. В зазначеній роботі експерименти по навантаженню проводилися за допомогою нанотвердомеру Nano Indenter II (MTS Systems Inc., USA) з алмазним індентором Берковича з радіусом при вершині близько 407 нм і навантаженням до 50 мН. Площа під кривою навантаження відповідає роботі пружнопластичної деформації полікристалу, під кривою розвантаження – роботі пружної деформації.


Супермножина: