відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

пластифікатор

  • 4.1 Холодне ущільнення мікропорошків КНБ без застосування пластифікаторів до 0,4 ГПа. Метод компактування з пластифікаторами та зв’язуючими матеріалами, який широко використовується в порошковій металургії, також неприйнятний для КНБ, так як відпалювання перед спіканням в КВТ з метою видалити сторонні фази небезпечне не тільки небажаними навуглецюванням і окисленням мікропорошку, але й фазовим перетворенням метастабільного cBN в графітоподібний BN при температурі випалу вище 1300 °С.


Супермножина: