відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

падіння твердості


Залежності твердості полікристалів cBN від температури їх одержання
  • Чистота, відсутність забруднень, в т.ч. активуючих домішок на міжзеренних границях сприяють їх рухливості і росту зерна. Наслідком цих процесів є знеміцнювання матеріалу, в т.ч. падіння твердості, що дійсно неодноразово спостерігалось в експериментах, що присвячені вивченню процесів спікання і твердофазних перетворень BN при високих температурах (рис. 5.1) [4, 114, 115].


Супермножина:


Споріднені вершини: