відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

основний матеріал


Фазові співвідношення, розупорядкування і плавлення кальциту за результатами досліджень in situ.
  • Діаграми стану основних матеріалів, що використовуються в конструкціях комірок високого тиску, досить детально вивчені: кальцит [46] (рис. 1.3) і пірофіліт [47] (рис.1.4).


Супермножина:


Споріднені вершини: