відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

олово

  • Каталітичні речовини (лужні і лужноземельні метали, свинець, олово, сурма та ін.), інфільтровані попередньо в ПНБ, можуть істотно впливати на швидкість його фазового перетворення в кубічний нітрид бору при тисках в області термодинамічної стабільності алмазоподібної модифікації, що може бути використано для одержання композитів типу cBN-метал і cBN-напівпровідник.
  • Каталітичні речовини (лужні і лужноземельні метали, свинець, олово, сурма та ін.), інфільтровані попередньо в ПНБ, можуть істотно впливати на швидкість його фазового перетворення в кубічний нітрид бору при тисках в області термодинамічної стабільності алмазоподібної модифікації, що може бути використано для одержання композитів типу cBN-метал і cBN-напівпровідник. Згідно цих публікацій мідь, срібло, золото, галій, індій, германій і олово не змочують поверхню BN. Сполуки міді, срібла, золота, індію та олова з азотом нестійкі, теплота утворення їх має позитивну (Сu, Ag) або малу негативну (In, Sn, Ge) величину. З бором срібло, золото, галій, індій і олово практично не сплавляються. У рідкій міді спостерігається невелика розчинність бору (до 10 ат.% при 1100 °С). Лише германій утворює з бором сполуку GeB4, також термодинамічно нетривке. Тому можна вважати, що на міжфазних границях BN – Сu, Ag, Ga, In, Sn інтенсивність хімічних процесів невелика. Наслідком цього є високі значення крайових кутів змочування і низька робота адгезії цих металів до нітриду бору.


Супермножина: