відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

одержання композитів

  • Фактично вперше цілеспрямовано вивчали процеси структуроутворення полікристалічних і композиційних матеріалів на основі кубічного нітриду бору (КНБ) з урахуванням того, що зразок взаємодіє з зовнішнім середовищем, що передає тиск, через процеси інфільтрації інгредієнтів різної природи (розплави інактивних металів і напівпровідників, флюїди неметалічних матеріалів, газові компоненти). В разі негативних наслідків інфільтрації (хімічна взаємодія зі зразком, руйнування його структури, або погіршення властивостей із-за сегрегаційних процесів) шукались шляхи запобіганню активному масопереносу. В позитивному плані, як інструмент, інфільтрацію цілеспрямовано використовували для одержання композитів типу КНБ-метал і КНБ-напівпровідник реалізацією перкаляційних режимів.
  • Дослідження інфільтрації розплавів Ме в матричну структуру ПНБ і капілярно-пористу структуру КНБ при 8 ГПа; одержання композитів BN-Ме спіканням сумішей з фіксованими співвідношеннями компонентів. Дослідження структури ПНБ, композитів ПНБ-Ме і КНБ-Ме, визначення пружних модулів та твердості матеріалів. Строк виконання: I-IV кв. 2009 р.
  • Дослідження інфільтрації розплавів напівпровідників (кремній) в матричну структуру КНБ при 8 ГПа; одержання композитів BN-Si спіканням сумішей з фіксованими співвідношеннями компонентів. Дослідження структури ПНБ, композитів ПНБ-Si і КНБ-Si, визначення пружних модулів та твердості. Прогнозні оцінки практичних застосувань композитів BN-метал та BN-напівпровідник. Складання науково-технічного звіту. Строк виконання: I-IV кв. 2010 р.
  • Цілеспрямована контрольована інфільтрація з зовнішнього чи внутрішнього джерел може бути використана як інструмент при одержанні композитів типу cBN-Me, cBN-напівпровідник і cBN-Се, де Се – керамічна складова, зі спеціальними властивостями. З цієї точки зору вкрай важливо перешкоджати (використанням захисних бар’єрних шарів), або протидіяти (зменшенням рушійної сили – р) інфільтрації з метою одержання композитів з незабрудненою структурою.
  • 4.3 Закономірності інфільтрації розплавів інактивних металів і кремнію, одержання композитів та особливості їх структури.
  • Але яким би не був розподіл, характерною рисою для всіх випадків одержання композитів cBN–Me, cBN-Si є одна особливість – не дивлячись на відносно невеликі об’ємні долі інфільтрованих компонентів, вони знаходяться в об’ємі матеріалу не у вигляді ізольованих включень, а завжди формують єдиний фрактальний кластер взаємопов’язаних провідних (Ме), або напівпровідних (Si) елементів.


Супермножина:


Споріднені вершини: