відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

одержання композиту


Зовнішній вигляд мікропопорошків КНБ фракцій 10/7 при яскравому сонячному освітленні
  • Основною рисою для всіх випадків одержання композитів cBN–Me, cBN-Si шляхом інфільтрації розплавів в капілярно-пористу структуру КНБ є відносно невеликі об’ємні долі інфільтрованих компонентів (2–16 об. %), при яких вони завжди формують єдиний фрактальний кластер взаємопов’язаних провідних (Ме), або напівпровідних (Si) елементів, що обумовлено перкаляційним характером їх утворення. Унікальність, і навіть універсальність, методу перкаляції під дією високого тиску полягає в його спроможності з’єднувати компоненти з низькою адгезійною активністю, створюючи композити з однорідною структурою на макрорівні.
  • Як і в разі одержання композитів cBN-Me і cBN-Si, використовували вихідні порошки КНБ(С) (див. розд. 4) – майже безбарвний дисперсний продукт зі світло-кремовим відтінком (КНБ-С) на відміну від темно-сірих порошків кубоніту (КНБ -Т), що синтезують за традиційною технологією [4].
  • Відзначимо також, що використання при одержанні композиту світлих (більш чистих) мікропорошків КНБ(С) (рис. 4.11), синтезованих за новою технологією, дає найкращі результати з точки зору різальних властивостей матеріалу (див. рис. 5.9)


Супермножина:


Споріднені вершини: