відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

об’єм зразка


Конструкції і матеріали деталей КВТ, що використовували в експериментах з інфільтрації в АВТ-20 і АВТ-30
  • Тороїдальні системи АВТ найбільш перспективні для проведення баротермічних експериментів в науковому матеріалознавстві з огляду на те, що їх використання дозволяє досягати значних тисків (7–14 ГПа) при великих об’ємах зразків матеріалів, які досліджуються: до 8,3 см3 в залежності від розмірів зони високого тиску [49–52]. Після завершення баротермічної обробки в АВТ-30 кінцевий об’єм зразка досягає 1 см3 (таблетка діаметром до 14 мм і товщиною до 6,5 мм) і навіть більше в залежності від особливостей складання КВТ. Розподіл температур для варіанту вихідного складання КВТ, що наведений на рис. 2.3, вказує, між іншим, що температура ~2000 °С в об’ємі зразка досягається, коли температура в контактній зоні молібденового струмопідвода з осьовим нагрівником дорівнює ~1500 °С (див. рис. 2.3). Відзначимо, що при дослідженні процесів інфільтрації з використанням АВТ-20 (об’єм зразка V ? 0,25 см3) використовували найпростіший тип складання коміри (рис. 2.4, а) із-зі малого загального об’єму апарату.
  • Фактично опресування дозволяє тільки зменшити насипний об’єм порошкового зразка внаслідок його деаерації, що є суттєвим для порошків нижніх фракцій. Об'єм зразка встановлювали з урахуванням відстані, що встановилася між пуансонами після завершення трамбування.
  • Вибір КНБ(С) обумовлений тим, що на світлому фоні поверхні спечених компактів, після підготовки шліфу у будь-якому перерізі зразка, за зміною кольору матеріалу виразно спостерігаються фронт інфільтрації, однорідність розподілу ІАГ по об’єму зразка, стадійність процесу та ін.


Супермножина:

Споріднені вершини: