відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

незначна

  • До високого рівня термічної стабільності мезографітного і бімодального матеріалів ПНБ призводить неможливість реалізації кооперативних перебудов через невпорядкованість структури, з іншого боку – відсутність реконструктивних процесів внаслідок низької дифузійної активності із-за незначних температур.


Супермножина:


Споріднені вершини: