відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

наслідки інфільтрації

  • В разі негативних наслідків інфільтрації (хімічна взаємодія зі зразком, руйнування його структури, або погіршення властивостей із-за сегрегаційних процесів) шукались шляхи запобіганню активному масопереносу.
  • Дослідження можливості спікання мікропорошків КНБ в АВТ тороїдальних систем при підвищених температурах в діапазоні 2000–2600 °С при вихідному тиску в КВТ 7–9 ГПа потребує врахування і дослідження процесів інфільтрації карбонаткальцієвих та алюмосилікатних флюїдів в зону спікання, а також пошуку технологічно прийнятних варіантів запобігання, чи блокування інфільтрації, оскільки, як і в разі твердофазних перетворень ПНБ (розд. 3), її наслідки можуть бути край негативними.
  • Гіпотетично концепцію з підвищенням працездатністі різального матеріалу пов’язували з різномодульністю компонентів у композиті сBN-Si3N4 – нітрид кремнію є компонентом зі значно нижчим модулем Юнга порівняно з cBN (в три рази). Отже, навіть невеликий вміст у ньому добавки може суттєво вплинути на механічні властивості матеріалу, зменшуючи пружні модулі та твердість і збільшуючи тріщиностійкість матеріалу. Між тим, змістовні доведення наявності складнонапруженного стану у структурі композитів, що може впливати на їх механічні властивості, досі були відсутні. Крім того, механізм дії добавок ?Si3N4, завдяки якому блокується інфільтрація флюїдів в компакт при спіканні мікропорошків і що робить процес технологічно прийнятним (можливість спікання при тисках 7–8 ГПа і температурах 2200–2300 °С), оскільки при цьому усуваються негативні наслідки інфільтрації і покращуються експлуатаційні властивості матеріалу, також досі не аналізувався.


Супермножина:


Споріднені вершини: