відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

навантаження на індентор


Залежності твердості за Віккерсом від навантаження на індентор для композиту cBN-Si3N9
  • Одержані залежності твердості за Віккерсом від навантаження на індентор демонструють типову поведінку з характерним зменшенням значень HV в області значних зусиль навантаження, яка притаманна крихким матеріалам (рис. 5.29).
  • Як уже відзначалось, зниження твердості зі зростанням нагрузки на індентор спостерігається в багатьох випадках для різних крихких матеріалів, зокрема таких керамічних систем як B4C-VB2; SiC-ZrB2-B4C; SiC-TiB2-B4C; TiCrB2; TiB2; TiN-AlN; Al2O3-Cr2O3, поведінка яких детально вивчена [113].
  • Необхідно відзначити, що значення контактної міцності, виміряні при максимально можливих навантаженнях на індентор виявляються близькими до значень міцності, що отримуються при випробовуваннях на згин.


Супермножина:


Споріднені вершини: