відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

міцність


Статистичний розподіл Вейбула для контактної міцності композиту
  • Для композиту cBN-Si3N4 характерні наступні властивості: параметр статистичного розподілу контактної міцності в моделі, що використовує гіпотезу «слабкої ланки» Вейбула, має невелике значення 6,32, що вказує на структурну неоднорідність композиту, і що, вірогідно, пов’язано з складнонапруженним станом матриці з включеннями Si3N4; контактна міцність при розтязі ?f, = 2590 ± 560 МПа; твердість за Мейєром НМ(50 Н) – 36,3 ± 2,3 ГПа; твердість за Віккерсом і тріщиностійкість за процедурою Нііхари і Хассельмана складають відповідно НV(50H) = 35,3 ± 2,3 ГПа і KIc = 12,6 ± 2,1 МПа?м1/2 .
  • Головним механізмом підвищення міцності композиту є відхилення траєкторій магістральної тріщини і її гілкування в неоднорідному полі пружних напружень навколо частинок Si3N4 і, як наслідок, дисипація енергії
  • Відомо, що при гарячому пресуванні ?-Si3N4 в результаті фазового перетворення ?Si3N4>?Si3N4 спостерігається ефект самоармування структури кераміки за рахунок утворення витягнутих зерен ?Si3N4. При цьому досягається більш високий рівень статичної міцності, а можливість дисипативних ефектів забезпечує достатню в’язкість руйнування.
  • Для визначення твердості, тріщиностійкості, локальної міцності при розтягу компакту ?Si3N4 (зразок 1, табл. 5.1) використовували методи індентування з аналізом результатів вимірювань на основі розробленої моделі індентування крихких матеріалів у відділі конструкційної кераміки і керметів ІПМ ім. І.М. Францевича НАН України [112, 113] (рис. 5.14) – спільно з О.М. Григор’євим та В.А. Котенко.
  • Цілком очевидно, що композиційна система з значною неузгодженістю модулів об’ємного стискання (bulk modulus) буде індукувати великі остаточні напруження і, коли вони стають надмірно високими, це може призводити до мікророзтріскування і, в результаті, зменшення міцності композиту [120].
  • При розмірах менше критичних друга фаза може поглинати зовнішню енергію і збільшувати міцність композиту.
  • Як і в разі композитів cBN-Cu і cBN-Si (розд 4), для визначення твердості, тріщиностійкості, локальної міцності при розтягу і інших фізико-механічних характеристик одержаних матеріалів використовували методи індентування. (7)
  • Використання методів досліджень композиційних крихких матеріалів [112, 113] дозволило одержати ряд даних відносно контактної міцності cBN-Si3N4(3,3 об. %) – зразок за оптимальними технологічними показниками №6 (рис. 5.30).
  • Розрахований параметр статистичного розподілу контактної міцності в моделі, що використовує гіпотезу «слабкої ланки» Вейбула, має невелике значення 6,32, що вказує на структурну неоднорідність композиту, і що, вірогідно, пов’язано з складнонапруженним станом матриці з включеннями Si3N4.