відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

мікроструктура композиту

  • Автори також наводять дані про механічні властивості і мікроструктуру композиту наноалмаз-SiС (зразки мали діаметр 3-4 мм і товщину 2,2 мм). Як випливає з даних [25], інфільтрація кремнію в наноалмазний пористий компакт ускладнюється при використанні алмазного порошку з розмірами частинок менш 0,5-1,0 мкм. Проникненню кремнію в пори малого розміру перешкоджають швидке ущільнення порошку при спіканні, графітизація алмазу в порожнечах зразка і утворення SiC.
  • Як випливає з отриманих даних, найважливішою особливістю мікроструктури композиту є наявність у ньому добре сформованих міжфазних границь сBN-?Si3N4. Відомо, що такі границі можуть бути сформовані в результаті хімічної взаємодії контактуючих фаз з утворенням нових сполук або ж шляхом утворення твердих розчинів.


Супермножина:


Споріднені вершини: