відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

механічна властивість


Послідовність проведення експериментів при вивченні інфільтрації розплавів і флюїдів в матричну структуру BN
  • На початковому етапі дослідження біоморфних композитів SiC-Si зусилля експериментаторів провідних лабораторій США, Іспанії, Німеччині, Росії і України були сконцентровані головним чином на одержанні та вивченні їх структурних і механічних властивостей, відомості про які були необхідні для практичних застосувань. Автори також наводять дані про механічні властивості і мікроструктуру композиту наноалмаз-SiС (зразки мали діаметр 3-4 мм і товщину 2,2 мм).
  • Нумерація етапів на рис. 2.7 відповідає наступним дослідженням: 1>2 – початкова і завершальна стадія перетворення матричного ПНБ в полікристалічний cBN; 3 – вивчення можливості інфільтрації розплаву Cu в ПНБ до початку його перетворення в cBN; 4 – інфільтрація флюїду карбонату кальцію до зразку через елементи спорядження (оточення з графіту), хімічні реакції з BN (деструкція і руйнування полікристалів); 5, 6, 7 – одержання високочистих полікристалів cBN в умовах блокування інфільтрації CaCO3, рекристалізаційні процеси в структурі; дослідження механічних властивостей полікристалів в залежності від структурних факторів.


Супермножина:


Споріднені вершини: