відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

матричне зерно


Типова структура полікристалів cBN за даними ПЕМ: а - КНБ(дз) – розмір зерен 1–4 мкм; б – КНБ(гз) – розмір зерен ~ 20 мкм.
  • Біля 70 % об’єму складають матричні зерна, розміри яких становлять 20–30 мкм (рис. 3.14). Між матричними зернами часто спостерігаються більш дрібні зерна розміром 3–5 мкм. У зазначених областях утримуються і дисперсні зерна (від 0,1 до 1 мкм), в більшості випадків мають рівноосну форму і розташовані в стиках великих матричних зерен.


Супермножина:


Споріднені вершини: