відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

маса зразка


Щільність (d) вимірювалась диференціальним методом гідростатичного зважування з використанням кварцового еталону з похибкою 0,01 % при масі зразка 10 г. При розрахунках пружних параметрів - модулів Юнга (E), зсуву (G), всебічного стискання (B) і коефіцієнту Пуассона (?) ПКНБ при Т = 20±2 оС, використовували відомі формули [63].
  • Щільність матеріалів до і після термобаричної дії оцінювали за масою та об’ємом зразків.
  • Розрахований вміст кремнію у композиції ?m = 7,52 мас. % практично співпадає с прямим вимірюванням зміни маси зразка після завершення інфільтрації, що свідчить про відсутність суттєвої залишкової пористості в матеріалі (за оцінками вона складає приблизно 1–2 %). Для АСМ 28/20 це добре узгоджується з даними прямого визначення маси зразків до і після інфільтрації [10].


Супермножина:


Споріднені вершини: