відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

максимум


Рентгенівські дифрактограми вихідних зразків (1) і зразків після впливу тиску 7,7 ГПа на КТНБ (а) і мезографітний ПНБ (б) при температурах 1300 (2); 1600 (3); 1750 (4) і 1900 °С (5).
  • Утворення щільної фази BN в КТНБ пов'язується з появою на дифрактограмах зразка асиметричної лінії з максимумом між положеннями ліній 002 wBN і 111 сBN (див. рис. 3.3). При цьому вихідна висококристалічна структура КТНБ помітно розупорядковується в результаті термобаричної дії – зменшення Р3 від 0,98 до 0,77 і 0,73, відповідно, після дії температур 1300 і 1600 °С.


Супермножина: