відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

максимально можливі навантаження

  • Необхідно відзначити, що значення контактної міцності, виміряні при максимально можливих навантаженнях на індентор виявляються близькими до значень міцності, що отримуються при випробовуваннях на згин.


Супермножина:


Споріднені вершини: