відображення
сортування нова вкладка
email:
Пошук       Вибрана Вершина:       Вершина2:

кінцева температура


Мікроструктурні характеристики cBN в композиті cBN-Si і полікристалі cBN після рекристалізації
  • В композиті cBN-Si, що одержаний при кінцевій температурі процесу 2000 °С за режимом 2 (див. рис. 4.12), результати аналізу методом апроксимації свідчать про значно більші мікроспотворення і мікронапруги в структурі сBN в порівнянні з рекристалізованим при 2550 °С полікристалом кубічного нітриду бору (табл. 4.5).


Супермножина:


Споріднені вершини: